ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ΗΣ ΚΑΙ 2ΗΣ ΔΙΑΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Π.Ζ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ΗΣ ΚΑΙ 2ΗΣ ΔΙΑΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Π.Ζ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   1η

 

  Καλείστε  σε τακτική ( δια περιφοράς συνεδρίαση) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα πραγματοποιηθεί  στις 26η  Ιανουαρίου 2021  ημέρα  Τρίτη και ώρα έναρξης 12.00 μ.μ και λήξη 12.30 μ.μ.

  Η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σύμφωνα με  το αρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ 55/11-3-2020) και την 18318/13-3-2020 εγκ. του Υπουργείου Εσωτερικών «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους».

  Σύμφωνα με τα ανωτέρω τα μέλη της Ε.Π.Ζ μπορούν να ψηφίσουν για το κατωτέρω θέμα και μέχρι την ώρα λήξης (12.30 μ.μ) με e-mail από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς το e-mail της γραμματέως ή του Προέδρου ή με προσωπικό μήνυμα στο τηλέφωνο του Προέδρου κ.Μπούτσαλη ( 6945331577).

  

ΘΕΜΑ 1ΟΝ

1.Εκλογή νέου Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από 1-9-2020 έως 31-8-2021

(κατόπιν της αριθ.76/2020 απόφασης Δημάρχου ορισμού νέου Προέδρου και  μελών στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ευρώτα ).

 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τη θέση του Αντιπροέδρου παρακαλούνται να αποστείλουν την υποψηφιότητά τους μέχρι την 12.00 μ.μ. έναρξη της συνεδρίασης με την παραπάνω διαδικασία.

 

 

                                                                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ε.Π.Ζ

                                                                           ΜΠΟΥΤΣΑΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   2η

 

  Καλείστε  σε τακτική ( δια περιφοράς συνεδρίαση) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα πραγματοποιηθεί  στις 26η  Ιανουαρίου 2021  ημέρα  Τρίτη και ώρα έναρξης 12.45 μ.μ και λήξη 13.00 μ.μ.

  Η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σύμφωνα με  το αρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ 55/11-3-2020) και την 18318/13-3-2020 εγκ. του Υπουργείου Εσωτερικών «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους».

  Σύμφωνα με τα ανωτέρω τα μέλη της Ε.Π.Ζ μπορούν να ψηφίσουν για το κατωτέρω θέμα και μέχρι την ώρα λήξης (11.30 π.μ) με e-mail από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς το e-mail της γραμματέως ή του Προέδρου ή με προσωπικό μήνυμα στο τηλέφωνο του Προέδρου κ.Μπούτσαλη ( 6945331577).

  

ΘΕΜΑ

 

  1.Λήψη απόφασης περί σύνταξης της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2020 .

  Εισηγητής : Μπούτσαλης Ζαχαρίας  (Πρόεδρος Ε.Π.Ζ).

 

 

                                                                               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ε.Π.Ζ

                                                                           ΜΠΟΥΤΣΑΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ