ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΣΟΧ 1/2023 (ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/ΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ)