Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης