Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΥΡΩΤΑ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΥΡΩΤΑ

Ο Δήμαρχος  Ευρώτα

Κ α λ ε ί

Όσους επιθυμούν να διορισθούν ως υδρονομείς (ΥΕ Εργατών Υδρονομέων) στο
Δήμο Ευρώτα, για τη φετινή αρδευτική περίοδο 2024  και ειδικότερα:
1. Στη μία (1) θέση Υδρονομέα (ΥΕ Εργατών Υδρονομέων) για το αρδευτικό
δίκτυο της Δ.Κ. Περιστερίου και του οικισμού Φιλισίου, για το χρονικό
διάστημα από 1-4-2024 έως 30-11-2024 και
2. Στη μία (1) θέση Υδρονομέα (ΥΕ Εργατών Υδρονομέων) για τα αρδευτικά
δίκτυα των Δ.Κ. Κροκεών και Δαφνίου, για το χρονικό διάστημα από
1-5-2024 έως 31-10-2024
να υποβάλουν σχετική αίτηση, στο Δήμο Ευρώτα, Τμήμα Ανθρώπινου
Δυναμικού, (Δημοτικό κτίριο Σκάλας,  Διεύθυνση: Ι. Λιναρδάκου 5, Σκάλα
Λακωνίας, Τ.Κ: 23051, Υπόψη κας Θεοδώρας Χαγιά, τηλ. 2735 3 60020,
email:xagia@1499.syzefxis.gov.gr), έως και τη Παρασκευή 05.04.2024.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΑΡΘΡΟΥ 16 Ν. 35842007

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΓΝΩΣΗ ΓΡΑΦΗΣ & ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΘΕΣΗ