ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  Νο1

 

Στο Βλαχιώτη σήμερα Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 13:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η πενταμελής επιτροπή βελτίωσης και χορήγησης  θέσης  λαϊκών αγορών του Δήμου Ευρώτα που συγκροτήθηκε με την με αρ. 61 /2022 απόφαση Δημάρχου και μετά την με αρ. πρωτ.:13293 /25-10-2021 πρόσκληση του Α.Τ.Τ.Ο.Α.  

με θέμα  την καταγραφή:

 •   των πωλητών και των και τις θέσεις που καταλαμβάνουν στην λαϊκή αγορά της Σκάλας
 •   των κενών θέσεων μετά την κατάθεση των αιτήσεων των πωλητών για βελτίωση της θέσης που κατέχουν στην λαϊκή αγορά της Σκάλας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Μπούτσαλης Ζαχαρίας
 1.  Μπατσάκης Γρηγόριος
 1. Γεωργοστάθης Νικόλαος

 

 1. Σταματάκος Γεώργιος

 

 1. Λυμπέρης Παναγιώτη

 

 

 

 

Στη συνεδρίαση  παρευρέθη η αν. Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Γεωργία Πανοτοπούλου, για την τήρηση των  πρακτικών της επιτροπής.

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης τα παραπάνω μέλη μετά από διαλογική συζήτηση όρισαν ως πρόεδρο της επιτροπής τον  αντιδήμαρχο κ. Ζαχαρία Μπούτσαλη.

 

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της επιτροπής κ. Ζαχαρίας Μπούτσαλης , ο οποίος αφού έλαβε υπ΄ όψιν την από 25-10-2022 εισήγηση του Α.Τ.Τ.Ο.Α., ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4849/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 126 του ν. 4964/2022, οι πωλητές που κατέχουν θέση  στη λαϊκή αγορά της Σκάλας, η οποία τους έχει αποδοθεί με διοικητική πράξη, μπορούν εφόσον το επιθυμούν να αιτηθούν την  βελτίωση αυτής.

Με την σχετική πρόσκληση με αρ. πρωτ. 12487/11-10-2022 του Δήμου Ευρώτα προς τους πωλητές της λαϊκής αγοράς της Σκάλας κλήθηκαν οι ενδιαφερόμενοι πωλητές να αιτηθούν την βελτίωση της θέσης που κατέχουν, μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στις 24 Οκτωβρίου .

Στη Σκάλα λειτουργεί λαϊκή Αγορά 60 θέσεων , από τις οποίες 54 είναι για την δραστηριοποίηση παραγωγών διατροφικών προϊόντων και 6 για επαγγελματίες βιομηχανικών ειδών.

Μετά την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων βελτίωσης στις 24/10 κατετέθη μία αίτηση για βελτίωση θέσης με αρ. πρωτ.: 12906/18-10-2022 της Koppitz Andrea του Kurt  με όλα τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν .

 Η επιτροπή καλείται α)να καταγράψει τους  πωλητές και τις θέσεις που κατέχουν και β) να συντάξει τον προσωρινό πίνακα με τις κενές θέσεις που προκύπτουν μετά την κατάθεση των σχετικών αιτήσεων των πωλητών για την βελτίωση της θέσης τους.

Να σημειωθεί ότι   ως κενές θέσεις νοούνται θέσεις της λαϊκής αγοράς που δεν έχουν αποδοθεί σε  πωλητή με διοικητική πράξη και όσες καταλαμβάνονται από πωλητές, που συμμετέχουν στη διαδικασία βελτίωσης θέσης.

 

Η επιτροπή σύμφωνα με  τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

Καταρτίζει  τους παρακάτω προσωρινούς πίνακες:

 

Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ

Β: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΡ. ΘΕΣΗΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΡΟΝΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

1

Κ  Ε  Ν  Η     Θ  Ε  Σ Η

 

2

ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3

ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4

ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5

ΜΑΡΤΣΟΥΚΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

6

ΜΑΡΤΣΟΥΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

7

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

8

ΔΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

9

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

10

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ

11

 ΛΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

12

ΜΠΕΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

13

ΛΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

14

ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΧΡΙΣΤΟΣ

15

ΤΖΙΟΥΜΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

16

ΜΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΗΛΙΑΣ

17

ΤΖΙΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

18

ΑΓΡΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

19

Κ  Ε  Ν  Η     Θ  Ε  Σ Η

 

20

ΖΑΧΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΛΑΜΠΗΣ

21

ΠΡΟΦΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

22

ΤΣΙΟΤΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ

23

ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

24

ΓΡΕΒΕΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ

25

Κ  Ε  Ν  Η     Θ  Ε  Σ Η

 

26

ΓΡΕΒΕΝΙΤΗ ΜΗΛΙΑ

ΗΛΙΑΣ

27

 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΡΕΒΕΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΗΛΙΑΣ

29

ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

30

ΜΠΑΜΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

31

ΚΩΣΤΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

32

ΚΥΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

33

Κ  Ε  Ν  Η     Θ  Ε  Σ Η

 

34

Κ  Ε  Ν  Η     Θ  Ε  Σ Η

 

35

ΡΗΓΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

36

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ

37

ΝΤΕΝΤΙΑ ΔΟΥΡΑΤΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ

38

Κ  Ε  Ν  Η     Θ  Ε  Σ Η

 

39

ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

40

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

41

KOPPITZ ANDREA

KURT

42

ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

43

ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

44

Κ  Ε  Ν  Η     Θ  Ε  Σ Η

 

45

ΔΕΡΖΙΩΤΗΣ ΠΙΕΡΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

46

Κ  Ε  Ν  Η     Θ  Ε  Σ Η

 

47

ΣΤΑΘΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

48

ΤΣΕΝΤΖΕΡΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

49

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΗΛΙΑΣ

50

Κ  Ε  Ν  Η     Θ  Ε  Σ Η

 

51

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

52

ΣΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

53

Κ  Ε  Ν  Η     Θ  Ε  Σ Η

 

54Ε

ΔΕΡΖΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

55

Κ  Ε  Ν  Η     Θ  Ε  Σ Η

 

56Ε

Κ  Ε  Ν  Η     Θ  Ε  Σ Η

 

57Ε

ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ

58 Ε

ΜΠΑΤΖΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

59Ε

   

60Ε

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

 1.  

2

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ

 1.  

20

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ

 1.  

24

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ

 1.  

34

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ

 1.  

35

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ

 1.  

39

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ

 1.  

42

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ

 1.  

45

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ

 1.  

47

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ

 1.  

51

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ

 1.  

54

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΔΗ

 1.  

56

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΔΗ

 1.  

57

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΔΗ

 1.  

60

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΔΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το παρόν πρακτικό θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Δίνεται προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την ανάρτησή του , στους πωλητές που δραστηριοποιούνται στην Λαϊκή Αγορά  της Σκάλας, για τυχόν υποβολή ενστάσεων επί των ανωτέρω.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν ενστάσεις οι πίνακες καθίστανται οριστικοί.

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως ακολούθως:

 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ

 

 

 

 

Ζαχαρίας Μπούτσαλης

 

Νικόλαος Γεωργοστάθης

 

Γεώργιος Σταματάκος

 

 

Παναγιώτης Λυμπέρης

                                                                        

Ακριβές Απόσπασμα

Βλαχιώτη, 1-11-2022

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Ζαχαρίας Μπούτσαλης