ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΝΕΟΥΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΝΕΟΥΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Στην υγειονομική αναβάθμιση της Σκάλας και του Βλαχιώτη προχώρησε ο Δήμος Ευρώτα, με την εγκατάσταση τεσσάρων νέων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης και αποθήκευσης οικιακών απορριμμάτων.

Με αυτό τον τρόπο δεν θα συσσωρεύονται απορρίμματα, ούτε θα υπάρχει όχληση από δυσάρεστες οσμές, καθώς πρόκειται για κάδους που είναι υπόγειοι και μεγάλης χωρητικότητας, δεδομένου ότι με το σύστημα συμπίεσης δημιουργείται ο απαραίτητος χώρος για αποθήκευση πολλαπλάσιου όγκου απορριμμάτων, απ’ ότι με την χρήση συμβατικών κάδων.

            Η χρήση των νέων κάδων είναι πολύ εύκολη, καθώς το μόνο που χρειάζεται είναι η παρατεταμένη πίεση ενός ποδομπουτόν. Να σημειωθεί ότι το νέο σύστημα αφορά αποκλειστικά σε οικιακά απορρίμματα, γι’ αυτό πρέπει να αποφεύγεται η ρίψη μπαζών, ογκωδών απορριμμάτων και κλαδιών δέντρων.

Το σύστημα διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των δημοτών, καθώς:

  1. δεν θα παρατηρούνται φαινόμενα υπερχείλισης κάδων και ύπαρξης απορριμμάτων έξω από αυτούς,
  2. μειώνονται οι εκπεμπόμενοι ρύποι, καθώς θα απαιτούνται και θα πραγματοποιούνται λιγότερα δρομολόγια από τα απορριμματοφόρα του Δήμου,
  3. είναι εύκολο και ιδανικό στην χρήση από μεγάλους ανθρώπους, παιδιά ακόμη και από άτομα με ειδικές ανάγκες,
  4. έχουν αθόρυβη λειτουργία τόσο για τους χρήστες όσο και για τον περιβάλλοντα χώρο,
  5. είναι στεγανά και κλειστά και επομένως αποφεύγονται προβλήματα όπως δυσάρεστη οσμή και τα σκουπίδια δεν είναι εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες και σε αδέσποτα ζώα,
  6. Βελτιώνεται η αισθητική εικόνα του αστικού ιστού και προωθείται η ανακύκλωση,
  7. Εξοικονομούνται οικονομικοί πόροι,
  8. Συμβάλλουν στην ασφάλεια και την αποτροπή κινδύνου, καθώς δεν επηρεάζονται από φυσικά φαινόμενα, δηλαδή δεν μετακινούνται από ισχυρούς ανέμους ή καταιγίδες.

Σε πρώτη φάση, ο Δήμος Ευρώτα τοποθέτησε τους 4 τέσσερις κάδους στην Σκάλα (2) και στο Βλαχιώτη (2). Ειδικότερα, στη Σκάλα τοποθετήθηκαν δύο τέτοια συστήματα: το ένα στην κεντρική οδό (Γεωργίου Γρυπιώτη), επί της νησίδας, η οποία, ως κοινόχρηστος χώρος, πληροί τις προϋποθέσεις που έχει θέσει το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας για την ανάπτυξη των εν λόγω συστημάτων και το δεύτερο δίπλα στο Δημοτικό Στάδιο Σκάλας, όπου θα δημιουργηθεί το επόμενο διάστημα νέα πλατεία.

Σε ό,τι αφορά στον Βλαχιώτη, το ένα σύστημα τοποθετήθηκε επί της εθνικής οδού, απέναντι από την είσοδο του προαυλίου του κλειστού γυμναστηρίου Βλαχιώτη και το δεύτερο επί της εθνικής οδού, πριν από τη διασταύρωση με δημοτική οδό προς το Επιδαύριο Θέατρο, απέναντι από  την παλιά αστυνομία.

Να σημειωθεί ότι η εγκατάσταση του νέου συστήματος διαβαθμισμένης συμπίεσης, συνολικού κόστους 300.000 ευρώ, εντάσσεται στο σχέδιο αναβάθμισης των κοινόχρηστων χώρων και αποκατάστασης του περιβάλλοντος και χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και από ίδιους πόρους του Δήμου Ευρώτα.