Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παράκτιας αλιείας

Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παράκτιας αλιείας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

  Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παράκτιας αλιείας

 

 

            H διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π. Ε. Λακωνίας ενημερώνει σχετικά με το πλαίσιο για τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παράκτιας αλιείας, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης / υπεύθυνης δήλωσης μέχρι 28 Αυγούστου 2020.

 

Περισσότερες Πληροφορίες στο Δελτίο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ