ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΕΥΡΩΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ”

   

Διάρκεια: Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε 20 χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Διοίκηση: Η επιχείρηση διοικείται από συμβούλιο αποτελούμενο από έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά πέντε (5) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, εκ των οποίων οι δύο (2) θα προέρχονται από τη μειοψηφία, τρεις (3) εκπρόσωποι κοινωνικού φορέα του Δήμου και τρεις (3) Δημότες. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δ.Σ. και λήγει τρεις μήνες μετά την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 255 του ν. 3364/ 06. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. και οι αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου.

Κεφάλαιο: Η καθαρή θέση της επιχείρησης όπως των περιουσιακών στοιχείων (εκτίμηση ενεργητικού και παθητικού) των δύο συγχωνευόμενων δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρο 9 του ν. 2190/ 1920 όπως ισχύει) είναι θετική και ίση με 19.325€.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 27353 60226

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Μιμικόπουλος Βασίλης
Λεοντακιανάκη Σταυρούλα

Επισυναπτόμενα Έγγραφα


Φ.Ε.Κ. Συστάσεως Κ.Δ.Ε.Δ.Ε.

Σκοποί Κ.Δ.Ε.Δ.Ε.

Πρόεδρος
Αργυρώ Γκουβούση Κρητικάκου

Δ.Σ. Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική  Επιχείρηση “Ευρώτειος Πολιτεία”
Βασιλική Μάλλιου – Ξερακιά
Δημήτριος Φιφλής
Γρηγόριος Μπατσάκης
Δημήτριος Νταλιάνης
Στυλιανός Κουτσουμπός
Ιωάννης Κατσούλης
Χαραλαμπία Ραγιά
Κατερίνα Κατσικαδάκου
Σταυρούλα Σκάλκου
Νικόλαος Μπαριάμης

Αναπληρωματικά μέλη:
Ιωάννα Σάκκαρη
Παναγιώτης Πολολός
Νικόλαος Χασάπογλου
Αναστάσιος Νταλιάνης
Μεταξία Μπόκου
Χρυσούλα Λουκάκου
Ηλίας Κωστάκος
Ελένη Σκεύη
Παναγιώτης Κουτσοβασίλης
Παναγιώτης Μαστρογιαννάκος