ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ Επείγουσα κατασκευή τοίχου αντιστήριξης δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Κροκεών