Πρόσκληση ανάθεσης προμήθειας υλικών ύδρευσης για τις ανάγκες της ΔΕ Σκάλας