ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9580/10.08.2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ