ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ

ΘΕΜΑ: Αναστολή λειτουργίας Κ∆ΑΠ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ Κ.∆.Ε.∆.Ε. «ΕΥΡΩΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ»
Έχοντας υπόψη:
• Το υπ ́ αρ. Πρωτ. 921/28-01-2020 έγγραφο ∆ημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την αναστολή λειτουργίας των εξής Κέντρων ∆ημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών :
• 1ο Κ∆ΑΠ ΣΚΑΛΑΣ
• 2 ο Κ∆ΑΠ ΒΛΑΧΙΩΤΗ
από την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 έως και την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου
2020, λόγω έξαρσης της εποχικής γρίπης και άλλων αναπνευστικών ιώσεων.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΜΠΟΥΤΣΑΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

Πιλοτικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρηματικών Σχεδίων άνεργων νέων ηλικίας 18 έως 29 ετών

Πιλοτικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρηματικών Σχεδίων άνεργων νέων ηλικίας 18 έως 29 ετών

ονίζεται ότι για όποιες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στον ΟΑΕΔ

20200127_Pilotiko_OAED

Πρόσκληση :«Προτάσεις και σκέψεις για τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις έτους 2020 στη Σκάλα».

Πρόσκληση :«Προτάσεις και σκέψεις για τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις έτους 2020 στη Σκάλα».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούμε σε ανοιχτή σύσκεψη εργασίας την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 17:00’
στο Δημαρχείο Σκάλας, με θέμα : «Προτάσεις και σκέψεις για τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις
έτους 2020 στη Σκάλα».

Εκ του Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Δ.Ε.
«Ευρώτειος Πολιτεία»
Ο Πρόεδρος
Μπούτσαλης Ζάχος

Σύσκεψη-Εργασίας

Διακοπή μαθημάτων

Διακοπή μαθημάτων

Με Απόφαση του Δημάρχου Ευρώτα, Δήμου Βέρδου διακόπτονται τα μαθήματα στο Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Βλαχιώτη, στο Δημοτικό  και το Νηπιαγωγείο Γερακίου, στο Νηπιαγωγείο Γλυκόβρυσης, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο και το 1ο Νηπιαγωγείο Σκάλας, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο και το 3ο Νηπιαγωγείο Σκάλας, για τρείς (3) ημέρες, δηλαδή 29, 30 και 31 Ιανουαρίου 2020, επειδή απουσιάζει η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών, λόγω της έξαρσης της εποχικής γρίπης και των άλλων αναπνευστικών ιώσεων.

Παρακαλώ για την δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Αγρομετεωρολογικοί σταθμοί

Αγρομετεωρολογικοί σταθμοί

Ο Δήμος Ευρώτα στηρίζει τους αγρότες με την τοποθέτηση Αγρό – μετεωρολογικών σταθμών !

Η νέα διοίκηση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Ευρώτα «Ευρώτειος Πολιτεία», στην προσπάθειά της να λειτουργήσει τις υπηρεσίες του Γεωργικού Ινστιτούτου Αστερίου έκανε ένα μικρό βήμα, με την προμήθεια και τοποθέτηση τριών Αγρό – μετεωρολογικών σταθμών, με τη συνδρομή της Δημοτικής Αρχής δια του
εκπροσώπου της Δημάρχου κ. Δήμου Βέρδου, ο οποίος είχε δεσμευτεί προεκλογικά γι’ αυτό.

Διακοπή λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών Σταθμών

Διακοπή λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών Σταθμών

Με Απόφαση του Δημάρχου Ευρώτα, Δήμου Βέρδου διακόπτεται η λειτουργία των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Σκάλας, Βλαχιώτη, Κροκεών και Αγίου Ιωάννη, για τρείς (3) ημέρες, δηλαδή 29, 30 και 31 Ιανουαρίου 2020, επειδή απουσιάζει η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών, λόγω της έξαρσης της εποχικής γρίπης και των άλλων αναπνευστικών ιώσεων.

Παρακαλώ για την δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Με Εντολή Δημάρχου

Η Αν. Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

Σελίδες