ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ, ΦΑΝΕΡΗΣ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Της αρ. πρωτ. 10964/13-08-2021 (ΑΔΑ:ΨΘ4ΞΩΡΛ-ΝΔΗ) Διακήρυξης  Δημόσιας, Φανερής, Προφορικής, Πλειοδοτικής  Δημοπρασίας  για την εκμίσθωση δημοτικού  ακινήτου - αναψυκτηρίου που βρίσκεται στην  Κοινότητα Γλυκόβρυσης .

 

Ο Δήμος Ευρώτα,

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΟΥ

Ο Δήμαρχος Ευρώτα

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ-57 Α/23-3-1999) : «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»

3. Τις διατάξεις του άρθρου 82 του N. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ RAPID TESTS ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΥΡΩΤΑ

O Δήμος Ευρώτα θα διενεργήσει σε συνεργασία με κλιμάκιο του ΕΟΔΥ δωρεάν rapid tests το Σάββατο 14 Αυγούστου 

Συγκεκριμένα κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα διενεργεί ελέγχους ταχείας ανίχνευσης Covid-19, στο Δημαρχείο της Σκάλας, το Σάββατο από τις 09:30 έως τις 13:00 .

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 4) ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-08-2021

Σύμφωνα με τον  Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται και για αύριο Παρασκευή  13-08-2021 πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) στο Δήμο Ευρώτα και στο Νότιο Τμήμα του Νομού Λακωνίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 10Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

Καλείστε, σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση, την 12η Αυγούστου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 11.00π.μ. και λήξης 12.00 μ.μ.

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 4) ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 12-08-2021 – ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με τον  Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται και για αύριο Πέμπτη  12-08-2021 πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) στο Δήμο Ευρώτα και στο Νότιο Τμήμα του Νομού Λακωνίας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ – ΧΩΡΟΥΣ ΛΗΨΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΔΙΑΥΛΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση ΄΄Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 230, 295, 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Γυθείου (Β 508 /2-6-1978) ως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 136-138 και 141 του Ν.Δ. 187/73 «Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α216). 3.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΕΥΡΩΤΑ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν.3584/2007
  2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ευρώτα
  4. Την ανάγκη πλήρωσης μιας θέσης ειδικού συμβούλου -Δημοσιογράφου  για την υποστήριξη του έργου του Δημάρχου

 

Γ ν ω σ τ ο π ο ι ε ί

ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΗΜΟΝΑ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ»

Λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων των περισσοτέρων συμμετεχόντων, η τηλεδιάσκεψη με τίτλο «Πολιτιστική Ανάδειξη του οικισμού Λεήμονα Δήμου Ευρώτα» που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα στις 19:00 αναβάλλεται μέχρι νεωτέρας.

 

Σελίδες