ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΝΕΩΝ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ ΜΕ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΜΕΧΡΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Λακωνίας ανακοινώνεται ότι παρατείνεται η υποβολή αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης χορήγησης άδειας νέας φύτευσης αμπέλου με οινοποιήσιμες ποικιλίες για το έτος 2021, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΑΑΤ (www.minagric.gr) στη διεύθυνση: http://e-services.minagric.gr/ (Ψηφιακή Υπηρεσία: Αίτηση Αδειών Φύτευσης Αμπέλου), μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΠΕΛΟΟΟΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020-2021 ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Λακωνίας ανακοινώνεται ότι σε εφαρμογή των Καν(ΕΕ) 2018/273 και 2018/274 της Επιτροπής και της υπ’ αριθμ. 2453/235850/20-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΔΡΦ4653ΠΓ-ΜΡ2), οι υπόχρεοι σε «Δήλωση Παραγωγής» ή/και «Δήλωση Επεξεργασίας/Εμπορίας» υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις παραπάνω δηλώσεις μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ

«Δήλωση Παραγωγής Οίνου – Επεξεργασίας ή Εμπορίας – Αποθεμάτων Οίνου»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ 19-12-2020

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα προβεί σε προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης το Σάββατο 19-12-2020 από τις 8:00π.μ. έως τις 02:00μ.μ. στις Τοπικές Κοινότητες Αγίου Δημητρίου, Νιάτων, Απιδιάς και Κρεμαστής του Δήμου Ευρώτα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 11-12-2020

Ο Δήμος Ευρώτα, κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ανακοινώνει την πραγματοποίηση δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.), για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ.8η του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΑ 16-11-2017 (ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ – ΕΤΗΣΙΟ 2017) ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ, ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΑΠΙΔΕΑΣ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 14-1-2021

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε σήμερα τους Πίνακες Διοικητικού Ελέγχου – Πορίσματα Δικαιούχων Φυτικού και Παγίου για το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων Κ.Ο.Ε «ΕΤΗΣΙΟ 2017» (Πλημμύρες 16-11-2017), στους οποίους περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα διοικητικού ελέγχου των παραγωγών που υπέβαλαν αίτηση χορήγησης ενίσχυσης καθώς επίσης και τα πορίσματα εκτίμησης ζημιάς των δικαιούχων παραγωγών. Αφορά τις κοινότητες: ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ, ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΑΠΙΔΕΑΣ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΥΡΤΙΑΣ"

Ο Δήμος Ευρώτα, προκηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου

«Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μυρτιάς», με προϋπολογισμό  24.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβα- νομένου Φ.Π.Α).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 13-12-2020 - ΙΣΧΥΡΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο  Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε σήμερα Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), προβλέπεται:

Α. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που ήδη εκδηλώνονται σε πολλές περιοχές της χώρας θα επηρεάσουν:

1. Σήμερα Κυριακή (13-12-2020)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

Καλείστε  σε τακτική δια περιφοράς  συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ευρώτα που θα λάβει χώρα την 16-12-2020 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 09.00 π.μ  έως και 14.00μ.μ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  76 «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης» του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 του Ν4555/2018με το παρακάτω μοναδικό θέμα:

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-12-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 14-12-2020

Σύμφωνα με το  Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε σήμερα Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), προβλέπεται νέα επιδείνωση του καιρού από αργά το απόγευμα και από τα δυτικά, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους στα πελάγη και πιθανώς κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις.

15η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2020 Ν.Π.Δ.Δ.

Καλείστε, σε δια περιφοράς συνεδρίαση, την 15η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10.00π.μ. και λήξης 11.00 π.μ.

Σελίδες