ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ κ.κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ κ.κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΤΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ & ΣΠΑΡΤΗΣ κ.κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
08/02/2020 από ADMIN σε ΘΕΜ. Ν.Π.Δ.Δ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΠΡΟΣ:
τους κ.Διοικητικούς Συμβούλους
του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, σας καλούμε σε Τακτική συνεδρίαση του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που θα γίνει την ΤΡΙΤΗ στις 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 και ώρα 13:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ευρώτα στην Σκάλα με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Πρόσκληση για 1η συνεδρίαση Α’/θμιας Σχολικής Επιτροπής «ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ»

Πρόσκληση για 1η συνεδρίαση Α’/θμιας Σχολικής Επιτροπής «ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε την 10 η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Ευρώτα, σε τακτική συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Πρόσκληση στη 1η-2020 Συνεδρίαση του Ν.Π.Δ.Δ. Β-ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ-ΣΗΣ

Πρόσκληση στη 1η-2020 Συνεδρίαση του Ν.Π.Δ.Δ. Β-ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ-ΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε την 10 η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Ευρώτα, σε τακτική συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕ

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 72 και το άρθρο 75 του Ν. 3852/20120 ( ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) σε τακτική συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος “ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ” την 10 η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 μ.μ στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω θέματα :

Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής
του έργου :«ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΡΑΓΚΑΒΗ 91, ΓΚΥΖΗ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΧ. ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ»
Ο πρόεδρος της Επιτροπής
Κυριακάκος Παναγιώτης

Δελτίο τύπου για την ανακαίνιση του πρώην δημοτικού σχολείου Αλεποχωρίου

Δελτίο τύπου για την ανακαίνιση του πρώην δημοτικού σχολείου Αλεποχωρίου

Σύντομα παραδίδεται στην κοινότητα Αλεποχωρίου του Δήμου Ευρώτα το
ανακαινισμένο κτίριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αλεποχωρίου. Το κόστος
ολοκλήρωσης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 35.000€.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΔΟΣ

Σελίδες