ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕ

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 72 και το άρθρο 75 του Ν. 3852/20120 ( ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) σε τακτική συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος “ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ” την 10 η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 μ.μ στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω θέματα :

Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής
του έργου :«ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΡΑΓΚΑΒΗ 91, ΓΚΥΖΗ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΧ. ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ»
Ο πρόεδρος της Επιτροπής
Κυριακάκος Παναγιώτης

Πρόσκληση στη 1η-2020 Συνεδρίαση του Ν.Π.Δ.Δ. Β-ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ-ΣΗΣ

Πρόσκληση στη 1η-2020 Συνεδρίαση του Ν.Π.Δ.Δ. Β-ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ-ΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε την 10 η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Ευρώτα, σε τακτική συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Πρόσκληση για 1η συνεδρίαση Α’/θμιας Σχολικής Επιτροπής «ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ»

Πρόσκληση για 1η συνεδρίαση Α’/θμιας Σχολικής Επιτροπής «ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε την 10 η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Ευρώτα, σε τακτική συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Πιλοτικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρηματικών Σχεδίων άνεργων νέων ηλικίας 18 έως 29 ετών

Πιλοτικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρηματικών Σχεδίων άνεργων νέων ηλικίας 18 έως 29 ετών

ονίζεται ότι για όποιες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στον ΟΑΕΔ

20200127_Pilotiko_OAED

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ

ΘΕΜΑ: Αναστολή λειτουργίας Κ∆ΑΠ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ Κ.∆.Ε.∆.Ε. «ΕΥΡΩΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ»
Έχοντας υπόψη:
• Το υπ ́ αρ. Πρωτ. 921/28-01-2020 έγγραφο ∆ημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την αναστολή λειτουργίας των εξής Κέντρων ∆ημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών :
• 1ο Κ∆ΑΠ ΣΚΑΛΑΣ
• 2 ο Κ∆ΑΠ ΒΛΑΧΙΩΤΗ
από την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 έως και την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου
2020, λόγω έξαρσης της εποχικής γρίπης και άλλων αναπνευστικών ιώσεων.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΜΠΟΥΤΣΑΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

Πρόσκληση :«Προτάσεις και σκέψεις για τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις έτους 2020 στη Σκάλα».

Πρόσκληση :«Προτάσεις και σκέψεις για τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις έτους 2020 στη Σκάλα».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούμε σε ανοιχτή σύσκεψη εργασίας την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 17:00’
στο Δημαρχείο Σκάλας, με θέμα : «Προτάσεις και σκέψεις για τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις
έτους 2020 στη Σκάλα».

Εκ του Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Δ.Ε.
«Ευρώτειος Πολιτεία»
Ο Πρόεδρος
Μπούτσαλης Ζάχος

Σύσκεψη-Εργασίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

Εξασφάλιση 150.000€ στον Δήμο Ευρώτα για αγορά απορριμματοφόρων από πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.
 

Κοινοποίηση πορισμάτων επανεκτίμησης ζημιάς από ΧΑΛΑΖΙ 12-01-2019 στην Δ.Κ. Σκάλας και Τ.Κ. Λεήμονα

Κοινοποίηση πορισμάτων επανεκτίμησης ζημιάς από ΧΑΛΑΖΙ 12-01-2019 στην Δ.Κ. Σκάλας και Τ.Κ. Λεήμονα

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. έστειλε, τον πίνακα με τα πορίσματα επανεκτίμησης των ζημιών από ΧΑΛΑΖΙ της 12-01-2019 σε καλλιέργειες παραγωγών της Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ και της Τ.Κ. ΛΕΗΜΟΝΑ. Σας γνωρίζουμε ότι τα πορίσματα επανεκτίμησης είναι οριστικά και κατά αυτών ουδεμία αίτηση ή προσφυγή χωρεί.

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα αυτά στο τηλέφωνο 2735 0 22245 (πληροφορίες: Δημήτριος Μπούτσαλης).

Σελίδες