ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Κοινοποίηση πορισμάτων εκτίμησης ζημιάς από ΠΑΓΕΤΟ 09-01-2019 στην Τ.Κ. ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ. Προθεσμία για ενστάσεις έως 03-10-2019.

Κοινοποίηση πορισμάτων εκτίμησης ζημιάς από ΠΑΓΕΤΟ 09-01-2019 στην Τ.Κ. ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ. Προθεσμία για ενστάσεις έως 03-10-2019.

Ανακοίνωση-για-πορίσματα-ζημιάς-από-ΠΑΓΕΤΟ-της-09-01-2019-στην-Τ.Κ.-Γλυκόβρυσης

Πρόσκληση Κοινότητας Σκάλας

Πρόσκληση Κοινότητας Σκάλας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 9 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Συμβούλους της Κοινότητας Σκάλας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010), σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σκάλας, που θα γίνει τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 06:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ευρώτα, με τα πιο κάτω θέματα:


ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση σχετικά με την κατασκευή αιθουσών στο Λύκειο Σκάλας
Εισηγήτρια: Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα – Πρόεδρος

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019
από τις 13:30 έως τις 14:30μ.μ.
στις Κοινότητες του Δήμου Ευρώτα :
Σκάλα – Λεήμονας – Άγιοι Ταξιάρχες – Έλος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΑΚΟΠΗ-ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Κοινοποίηση πορισμάτων εκτίμησης ζημιών από ΠΛΗΜΜΥΡΑ της 06-02-2019 στην κοινότητα Μυρτιάς

Κοινοποίηση πορισμάτων εκτίμησης ζημιών από ΠΛΗΜΜΥΡΑ της 06-02-2019 στην κοινότητα Μυρτιάς

Προθεσμία για ενστάσεις έως Παρασκευή 27-09-2019

Ανακοίνωση-για-πορίσματα-Μυρτιάς-ΠΛΗΜΜΥΡΑ-6-2-2019

Κοινοποίηση πορισμάτων εκτίμησης ζημιάς από ΧΑΛΑΖΙ 12-01-2019 στην Τ.Κ. ΓΡΑΜΜΟΥΣΑΣ

Κοινοποίηση πορισμάτων εκτίμησης ζημιάς από ΧΑΛΑΖΙ 12-01-2019 στην Τ.Κ. ΓΡΑΜΜΟΥΣΑΣ

Προθεσμία για ενστάσεις έως 26-09-2019
Ανακοίνωση-για-τα-πορίσματα-ζημιάς-από-ΧΑΛΑΖΙ-12-01-2019-Τ.Κ.-ΓΡΑΜΜΟΥΣΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Ανοικτή Πρόσκληση για Σύσταση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Ευρώτα

Σε εφαρμογή του άρθρου 76 «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης» του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Σελίδες